Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi
  • 1 Mayıs 2021
  • Ciğdem Gürsoy

Reklam sektörü, insanların topluluk olarak yaşamaya başladığı en eski çağlardan beri her yeni teknolojik gelişmeye adapte olabilme becerisi ile kendi içerisinde çeşitli kategorilere ayrılarak günümüze kadar gelmiş ve dönemin ihtiyaçlarına göre çeşitli iş kollarını meydana getirebilmiştir. Reklam, yazılı ve görsel reklam olarak iki kola ayrılmaktadır. Görsel reklamcılığın büyümesi, temelde önce sinemanın daha sonra ise televizyonun ortaya çıkışı ile mümkün olmuştur. Hareket edebilen resimlerden oluşan filmler ve televizyon içeriklerinin, reklamın üç temel unsuru olan sözü, yazıyı ve görseli hedef kitleye aynı anda iletebilmesi, yüzlerce yıldır var olan reklam sektörü için matbaadan sonraki en büyük devrimdir.

Reklamın asıl amacı kişinin, kurum ve kuruluşun, markanın, firmanın, ürünün ya da sunulan hizmetin tanıtımını yapabilmektir. Zaman içerisinde sırasıyla söz, yazı ve görsel kullanarak meydana getirilen tanıtımın hemen herkesin görsel teknoloji ile iç içe olduğu günümüzde başarılı olması, sözün, yazının ve görselliğin bugün en gelişmiş birliktelik olan videoda bir araya gelmesi ile mümkündür. Tanıtım filmi bir firmanın, markanın ya da ürünün kendisini en iyi şekilde ifade etme yollarından birisidir. Kendi içerisinde tutarlılık gösteren, hedef kitleye hitap eden ve doğru mecralarda yayınlanan tanıtım filmleri, internet arşivinde zamansız hale gelerek ilgili kişinin, firmanın ya da ürünün uzak gelecekte de hatırlanabilir olmasını sağlamaktadır.

Sadece şimdiye değil, geleceğe de hitap ederek doğru işlendiğinde ait olduğu firmanın (ya da kişinin, markanın, ürünün, hizmetin vs.) kartviziti haline gelebilen tanıtım filmi, profesyonel bir ekiple hedef kitleye ve tanıttığı müşterinin hedeflerine yönelik hazırlanan senaryo ile çekildiğinden ve istendiğinde tekrar tekrar izlenebilme olanağı sunmasından dolayı sözlü tanıtımdan; hareketli görsel ve ses kullanarak beynin hem işitme hem de görme yetilerine hitap edebilmesiyle de yazılı tanıtımdan daha üstün konumdadır.

Belirli bir estetiğe, iç tutarlılığa ve akıcılığa sahip olması gereken tanıtım filmleri için, toplantı, seminer ve konferans gibi organizasyonlarda yayınlanabileceği gibi televizyonlarda, açık hava reklam monitörlerinde ve sosyal medya platformları da ideal yayın organlarıdır. Gerçek kamera çekimi ve animasyon başta olmak üzere çeşitli yöntemler ile meydana getirilebilen tanıtım filmi, en doğru ve en fazla bilgiyi en kısa sürede aktarmayı amaçlamaktadır. Bu bilgi aktarımın görsellerle ve sesle desteklenmesi akılda kalıcılığı arttırdığı gibi firmanın hedeflediğinden daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabilmektedir. Tanıtım filminde inandırıcılığı sağlamak ve hitap edilen topluluğun samimiyetini kazanmak, doğru, akıcı ve basit bir anlatımla mümkündür. Tanıtım filminin başarılı olmasının tek şartı büyük bir bütçeye sahip olması değildir. Hedef kitleye uygun şekilde hazırlanan senaryo ve film içeriğinin sağlanması, alanında uzman kişilerin çalışması ve amaca uygun platformlarda yapılan paylaşım, bütçeyi göz önünden kaldırarak başarıyı getirmektedir.

Tanıtım filminin en önemli unsuru senaryo, yani metindir. Tanıtım filminin hem ses hem de görsel yoluyla verdiği mesaj bellekte ilgili firma birleşmektedir. Hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, bulunduğu yer, yaptığı iş ve diğer kriterler, metnin hazırlanması, çekim tekniğinin, kullanılan görsellerin ve müziğin belirlenmesi gibi tanıtım filmini meydana getiren unsurlar üzerinde etkili olup; bu kriterlerin ortalamasının dikkate alınması, tanıtım filminin hedefe uygun hale gelmesini sağlamaktadır.

Yazar: Çiğdem Gürsoy

Whatsapp Rebound Reklam Ajansı Whatsapp