Özel Logo Tasarımı

Özel Logo Tasarımı
  • 27 Ekim 2021
  • Ciğdem Gürsoy

Özel Logo Tasarımı

Görsel kimlik, markanızın görünür unsurları aracılığıyla algıyı nasıl şekillendirdiğiniz ve bir izlenim yarattığınızdır. Görüntüler, özellikle kelimelerle iletişim kurmadıkları için güçlü bir etkileşim şeklidir. İlkel, duygusal bir düzeyde konuşurlar ve bu nedenle daha ikna edicidirler. Ancak büyük bir iletişim gücü, büyük sorumluluk getirir. Bu sebeple özel logo tasarımı markalar için büyük önem arz eder.

Görsel Kimlik ve Logo

Görsel kimlik, bir markanın kim olduğunu ifade eden ve onu diğerlerinden ayıran tüm görsel ve grafik bilgilerdir. Başka bir deyişle, logodan bir mağazanın iç tasarımına kadar müşterilerin fiziksel olarak görebileceği her şeyi anlatır. Bir yandan marka kimliği, markayı olduğu gibi yapan her şeyin bütünsel bir ifadesidir.

Genellikle görsel kimlik, markanın her zaman ve her durumda görsel olarak nasıl temsil edilmesi gerektiğine dair tutarlı talimatlar sağlayan bir marka stil kılavuzunun geliştirilmesiyle sonuçlanır. Logolar ise görsel kimliğin çok önemli bir parçasıdır.

Logonun Amacı

Logo pek çok amaca hizmet eder. Bunlardan en önemlileri:

Logonun Unsurları

Özel logo tasarımı, esasen bir markanın görsel dilidir. Temel unsurları şu şekilde sıralanabilir.

Grafikler: Görsel kimlik bağlamında grafikler, çizilen veya tasarlanan resim varlıklarıdır. Formlar ve şekiller kadar basit olabilirler.

Tipografi: Tipografi, markanızda kullandığınız metnin şekli veya stilidir. Birçok farklı yazı tipi vardır ve her birinin izleyici üzerinde, farklı okunabilirlik dereceleri dahil olmak üzere farklı bir etkisi olabilir. Görsel kimlik amacıyla, logonuzun işaretini, bir başlık yazı tipini ve gövde kopyası yazı tipini göz önünde bulundurmalısınız.

Renk Paleti: Renk, bir markayı çok özel tonlar, gölgeler ve desenlerden oluşan bir şema aracılığı ile tanımlamak için kullanılır. Bu, markaların sadece kırmızı veya yeşil değil, şiraz ve deniz köpüğü gibi renkler de kullanabileceği anlamına gelir. Doğru kullanıldığında, renkler izleyicide en güçlü duygusal tepkilerin bazılarını oluşturabilir. Renk paleti genellikle logoyla başlasa da, bu renkler tüm marka malzemeleri için yeniden tasarlanmalıdır. Tasarımcıların genellikle bir ana renk, ikincil bir renk ve vurgu rengi ataması gerekir.

  • İzleyiciler üzerinde duygusal bir izlenim yaratmak
  • İzleyicileri markanın ve sunulan hizmetlerin / ürünlerin doğası hakkında bilgilendirmek
  • Tutarlı görseller aracılığıyla bir işletmenin birçok farklı yönünü birleştirmek
Whatsapp Rebound Reklam Ajansı Whatsapp