Logo Tasarımının Tipografi Boyutu

Logo Tasarımının Tipografi Boyutu
  • 1 Mayıs 2021
  • Ciğdem Gürsoy

Bir markanın, firmanın, ürünün ya da hizmetin görsel kimliği konumunda bulunan logonun üç temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar, renk, çizgi ve fonttur. Logo tasarımında kullanılan renkler, gözü yormayan ve birbirleriyle ilişki içerisindeki tonlara sahip olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek, skaladan en az sayıda rengin seçilmesi ve seçilen renklerin logonun diğer iki öğesine yaraşması ile mümkün olabilmektedir. Logonun, yüzyıldan günümüze kadarki gelişimi incelendiğinde, dünya çapında tanınan birçok büyük markanın logolarının zaman ilerledikçe daha da sade bir hale büründüğünü söylemek mümkündür. Günümüzde meydana getirilen yeni logo tasarımlarının birçoğunun oldukça az sayıda çizgiye, yani sade bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkündür. Logodaki çizgilerin azlığı, akılda kalıcılığı arttırmaktadır.

Logo tasarımının son önemli öğesi, logoda kullanılan fonttur. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, yüzlerce yeni yazı fontunun meydana getirilmesine sebebiyet vermiştir. Bu durum, verilmek istenen mesaja, hedef kitleye ve logodaki desene en uygun olan yazı fontunun seçilmesini ya da yaratılmasını sağlayan tipografinin önemini arttırmaktadır. Tipografinin temelini, mağara duvarlarına çizilen semboller vasıtasıyla meydana getirilen yazı sistemine götürmek mümkündür. 15. yüzyılda oluşturulan modern matbaa ile gelişen basım teknolojisi ve Rönesans ile Avrupa’da artmaya basılı kitap ihtiyacı, tipografinin gelişmesine de yol açmıştır. Bugün hem bilgisayar ortamında hem de doğal ortamda çeşitli çizgiler, gölge oyunları, şekiller vb. doğal ve insan tarafından meydana getirilen unsurlar aracılığıyla çeşitli yazı karakterlerini meydana getirmek mümkündür.

Logonun markanın kimliğini meydana getirmesini ve hedef kitle tarafından hatırlanarak markaya karşı olumlu duygular beslenmesini amaçlayan bir tasarım içerisinde bulunması gerekmektedir. Bunu sağlamak renk, çizgi ve fontun birbiriyle uyum içerisinde kullanılarak bir tasarım oluşturmakla mümkün olacaktır. Tipografi karakterleri, logonun zaman içerisinde geçirdiği evrime bağlı olarak özüne sadık kalmak suretiyle yeniden meydana getirilebilir.

Coca Cola, Facebook, Reebook, Ford, Google, FedEx gibi kimi markalar logolarında resme yer vermeyerek sadece özgün font tasarlamak suretiyle tipografi ile oluşturulan yazı karakterlerini kullanmaktadırlar. Bu durum logoya yöneltilen dikkatin dağılmasını engelleyerek akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Logo tasarımında tipografi kullanmanın esaslarından ilki sıralamadır. Yazı karakterlerinin zor okunan bir font ile kullanılması, yanlış renk kullanımı ve logodaki amblemle karmaşık bir görüntü oluşturacak şekilde verilmesi gibi durumlar, başarısız tipografi tasarımlarına neden olmaktadır. İkinci esas, renktir. Tipografide yazı karakterlerinin rengi, zemin ile yazıyı öne çıkmasını sağlayan zıtlık içerisinde bulunmalıdır. Birbirine yakın renklerinin kullanımı gözü yoracağı gibi yazının okunmasını da zorlaştıracaktır. Üçüncü ve en önemli esas ise özgünlüktür. Farklı markaların logolarında aynı tarzda tipografi tasarımlarına yer vermesi, reklam ve pazarlama alanında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Sony, Samsung ve Google vs. gibi çeşitli markaların ise kendilerine özgün tipografileri logo olarak kullanması, marka ile özdeşleşmeyi ve hedef kitle arasında kabul görmeyi sağlamaktadır.

Tipografi ve amblem, logoyu oluşturan unsurlardır. Çilek, Türk Hava Yolları ve Kinetix gibi kimi markaların logolarında amblem öne çıkarken Arçelik ve Eti gibi kimi markaların logosunda tipografi öne çıkmaktadır. Sadece tipografi ile logo tasarlamak mümkündür. Dünyaca ünlü bir sanatçı olan Taylor Swift, bugüne kadar çıkarmış olduğu yedi albümde de albüme has çeşitli tipografileri kullanmıştır. Bu durum, tipografide kullanılan yazı fontunun ilgili albüm ile özdeşleşmesine, albümü hatırlatmasına ve dolaylı yoldan albümün reklamının yapılmasını sağlamıştır. Müzik albümleri gibi ulusal ve uluslararası ölçekte geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlayan markanın logosunda kullanılan özgün tipografinin, Taylor Swift albümlerinin sağladığı reklam ile aynı etkiyi yaratması mümkündür.

Whatsapp Rebound Reklam Ajansı Whatsapp